Liberalismens ekokommare

 VÄRNA VÅRDEN.
Man brukar ju säga att rasister på sociala medier endast umgås i ett community som fungerar som en ekokammare. Deras egna sjuka åsikter speglas hela tiden av andra likasinnades. I stället för att möta oliktänkandes åsikter förstärks deras egna, ofta byggande på myter som florerar omkring.
     När det gäller vinststopp inom de svenska, sociala företagen är det ungefär samma sak, fast egentligen tvärtom. Jag är verkligen emot övervinster för skattefinansierade företag inom vård och skola, men jag har svårt att hitta ett forum där andra tycker likadant. Däremot är de borgerliga tidningarna (som ju så totalt dominerar utbudet) plus, förstås, de borgerliga politikerna och företrädare för näringslivet genomsyrade av det hemska i att sätta ett vinsttak för dessa företag. Och det märks, detta försök till att indoktrinera oss vanliga medborgare pågår dag efter dag, vecka efter vecka. Det finns liksom ingen sans och vett.
     Fakta är att Sverige är det mest marknadsliberala och avreglerade landet i världen när det gäller privat företagande inom välfärden och med ett fritt uttag av vinster, som vi ju vet i vissa fall har genomförts via avancerad skatteplanering i skatteparadis – detta har även borgerlig media rapporterat om. Jag säger det igen: inget land i världen har som Sverige så oansvarigt överlämnat frågan om skattefinansierad skötsel och vårdomsorg till marknadskrafterna. Sett till vår omedelbara omgivning, så har Island förbjudit vinster i välfärden. Inget land tillåter vinster inom skolan, förutom Sverige förstås som är enda land i världen som tillåter vinstdrivande aktiebolag i grund- och gymnasieskolan. Och både Danmark, Norge och Finland har ett vinsttak inom sjukvård, äldreomsorg och förskolan.
     För helsike, det är mina pengar som dessa företag tar ifrån mig! Jag vill inte via skattsedeln finansiera aktieägares vinster, jag vill i stället att mina skattepengar ska återinvesteras i företagen så att skolbarn och äldre får bättre utbildning och omsorg. Det borde väl vara det naturliga, eller?
     Men det ”naturliga” i Sverige har i stället blivit att ifrågasätta kraven på vinstmaximering – med hjälp av näringslivet, borgerliga partier och den monopoliserade borgarpressen. Tyvärr är det svårt för oss vanligt folk att bryta igenom denna rådande, liberala ekokammare. Men jag ropar ändå, till mina kamrater och, nu i denna cyberspace, fortsätter hävda min åsikt.  För det är jag som står för den naturliga åsikten. Fatta det!
rasismens ekokammare, borgerlig press, Sverige unikt, övervinster, välfärd,