Klyftorna ökar

  LÄNKAT SAMHÄLLE.
Sverige blir mer och mer ojämlikt. Från att ha varit världens mest jämlika land vad gäller inkomstskillnader har vi i dag sjunkit ned på en plats utanför topp 10. Vi är dessutom sämst i Norden! Under veckan har det kommit flera alarmerande rapporter, som borde ha uppmärksammats mer:
     • 2016 hade de 50 direktörerna på de svenska storföretag som ingår i LO:s årliga genomgång ”Makteliten” en genomsnittlig årsinkomst motsvarande 55 industriarbetslöner. Inkomstskillnaderna är de största sedan LO började med studierna för 66 (!) år sedan. (Expressen)
     • Rekordmånga ansökte under 2017 om skuldsanering hos Kronofogden: 19 000 personer. Men trots att fler nu begär hjälp med att reda upp sin ekonomi är svenskarnas skuld större än någonsin. (TT)
     • Andelen svenskar som har en inkomst under EU:s gräns för risk för fattigdom har ökat. 2008 rörde det sig om 13 procent. 2017 var andelen 16 procent. Statistiken visar också att 7 procent av svenskarna har en låg disponibel inkomst trots att de arbetar, vanligast är detta bland yngre ensamstående med barn samt utrikes födda. (DN)
     Det här är förstås en mycket oroande utveckling. Jag tycker vi måste bli bättre på att ta hand om de resurssvagare och inte fortsätta gynna de redan rika med horribla lönenivåer och en kapitalskatt som är lägre än skatten på arbete.
     En kedja är inte starkare än dess svagaste länk, heter talesättet. Och denna kedja är ju det gemensamma samhälle som vi lever i.
mer ojämlikt, Sverige rasar, fattigdom ökar