Sverige 10 miljoner

 SAMER, URBEFOLKNINGEN.
I dag ska Sveriges invånarantal bli 10 miljoner, enligt SCB.  Jag är van vid att vi är 7 miljoner, så var det när jag växte upp på 1950-talet. Lite grand som jag fortfarande kallar SL-kortet (kollektivtrafiken) i Stockholm för 70-kort. För det gjorde man 1980 när jag bodde här första gången – trots att kortet då egentligen ökat till 80 kronor. I dag kostar 70-kortet 790 kronor, det är en procentuell ökning som vida överstiger landets befolkningsökning.
     Enligt befolkningsstatistiken blev vi 7 miljoner invånare 1950. Först 1969 blev vi 8 miljoner. 9-miljoners-vallen spräcktes 2004. Och i dag är det alltså dags för vår 10-miljonte svenska medborgare. Långt in på 1980-talet (fram till 1835) var vi bara 2 miljoner i landet. På knappa 200 år har vi alltså 5-dubblat invånarantalet. Det ger lite perspektiv på tillvaron. Ökningen beror förstås på ökat välstånd och bättre vård som gör att vi lever längre i dag. Och, förstås, på att invandringen nu för tiden är större än utvandringen.
     De kommande decennierna väntas den snabba tillväxten fortsätta och enligt SCB kommer vi att vara 12 miljoner redan 20140. Hoppas då att en 60+-gubbe som jag ingår i den statistiken.
10 miljoner, befolkning, urfolk, SL-kort, välstånd, invandring